Dla kogo szkolenia menedżerskie?

Dla szefów, managerów, brygadzistów oraz liderów zespołów.

 

Korzyści z uczestniczenia w szkoleniu:

 • Nabycie aktualnej wiedzy z zakresu psychologii zarządzania pracownikami
 • Poznanie nowoczesnych rozwiązań dotyczących kultury organizacyjnej
 • Poznanie 4 typów pracowników oraz metod postępowania z nimi
 • Poznanie TOP DEMOTYWATORÓW pracowników, z których szefowie często nie zdają sobie sprawy
 • Poznanie codziennych praktyk managerów odnoszących sukcesy
 • Poznanie modelu chwalenia oraz komunikowania krytyki
 • Uzyskanie konkretnych narzędzi do wprowadzenia zmian w zachowaniu pracowników
 • Poznanie technik zapobiegających rotacji oraz wypaleniu zawodowemu pracowników
 • Nauczenie się motywowania niezmotywowanych pracowników
 • Zrozumienie psychologii konfliktu oraz nauczenie się metod rozwiązywania konfliktów


Metodologia szkolenia menedżerskiego:

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jest skoncentrowane na przekazaniu i przećwiczeniu konkretnych narzędzi zarządzania pracownikami oraz przeprowadzania ich przez zmiany, z uwzględnieniem typów osobowości i specyfiki kultury organizacyjnej. Warsztaty mają charakter interaktywny. To przede wszystkim ćwiczenia praktyczne, analiza typowych i specyficznych sytuacji zaczerpniętych z doświadczeń uczestników. W pracy z grupą obowiązuje zasada: „Nie mówmy o tym – zróbmy to”.

 

Bycia dobrym szefem można się nauczyć, jednak potrzebna jest do tego rzetelna wiedza.

Z badań prowadzanych przez SEDLAK&SEDLAK wynika, że tylko 33% pracowników jest zadowolonych z pracy. To nie są optymistyczne wyniki. Z kolei badanie Diagnoza Społeczna Janusza Czapińskiego od lat pokazywało, że Polacy są na szarym końcu w Europie, jeżeli chodzi o zaufanie do siebie nawzajem. Polski szef nie ma łatwego zadania. Dlatego proponujemy profesjonalne szkolenia pozwalające mu uniknąć wielu błędów managerskich i budować autorytet.

Byłem już na kilku szkoleniach managerskich i muszę przyznać, że to było inne - pokazywało co faktycznie może zadziałać, a co nie. Obalało również popularne mity rozpowszechnione w pseudo poradnikach. Szkolenie było zarazem do bólu praktyczne - wskazówki były ilustrowane historiami innych managerów oraz filmami. Następnie wszystko było ćwiczone i omawiane w grupach.

Mikołaj Gierak
Mikołaj GierakCountry Manager, Nordica

Na szkoleniu "Lepsze Zarządzanie" prowadzonym przez Pana Mateusza Majchrzaka podobały mi się sposób prowadzenia szkolenia oraz merytoryczne przygotowanie. Przykłady na jakie wskazywał  pozwalały umiejscowić daną sytuację w rzeczywistości i odnaleźć się samemu w często w trudnych sytuacjach. Poznałam własne reakcje oraz nauczyłam się jak nad nimi panować myśląc przy tym o efekcie do jakiego dążę. Wiedza ta jest mi bardzo przydatna w pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym.

Aleksandra Łukaszewska
Aleksandra ŁukaszewskaKey Account Manager

Miałem szczęście uczestniczyć w szkoleniu z zarządzania poprowadzonym przez Mateusza. Wysoki poziom merytoryczny i pełen profesjonalizm. Temat jak przekazywać uwagi, aby osiągnąć swój cel i nie obrazić drugiej osoby. rewelacyjnie (metodycznie i praktycznie) wyłożony.

Piotr Sturbecher
Piotr SturbecherApplication Management Specjalist

Na szkoleniu dajemy odpowiedzi na pytania takie jak:

 • Jak być skutecznym szefem?
 • Co robi zły szef, od którego odchodzą ludzie?
 • Jak zmotywować pracowników?
 • Jakie są główne TOP DEMOTYWATORY szefów, z których nie zdają sobie sprawy?
 • Czy oceny okresowe są w ogólne skuteczne?
 • W jaki sposób docenić pracownika i skuteczniej go zaangażować?
 • Jakie zmiany zachodzą w człowieku, kiedy staje się szefem? Co na ten temat mówi psychologia?
 • Czy ludzie są zadowoleni ze swoich szefów w Polsce i na świecie?
 • Jak budować autorytet wśród pracowników (szczególnie starszych od siebie)?
 • Od kogo możemy się wiele nauczyć?
 • Jak rozwiązywać konflikty w pracy?
 • Co to znaczy, że pracownik jest „zgniłym jabłkiem” i co z nim zrobić?
 • Co zrobić, żeby ludzie mniej oszukiwali w pracy?
 • Jak postępować z różnymi rodzajami pracowników?
 • Jak postępować z nowymi pracownikami, a jak z doświadczonymi?

  

PRZYKŁADOWE MODUŁY:

ROZPOZNANIE DOJRZAŁOŚCI PRACOWNIKA

4 poziomy dojrzałości pracownika wg Blancharda:
R1 - entuzjastyczny debiutant,
R2 - rozczarowany adept,
R3 - kompetentny lecz ostrożny praktyk,
R4 - samodzielny ekspert.
- Dopasowanie narzędzi rozwoju do poszczególnych poziomów dojrzałości pracownika.
- Uczulenie na błędy mogące wynikać z pomieszania stylów.
- Ćwiczenia w grupach na konkretnych przykładach w celu utrwalenia wiedzy.

 

MOTYWOWANIE

1. Dlaczego ludzie są zdemotywowani w pracy? Demotywatory, z których często szefowie nie zdają sobie sprawy, np.

 • "Mów, mów ja mam podzielność uwagi"  
 • "Liczę na Ciebie" (powtarzane wszystkim)  
 • Niejasne maile
 • Premie, które demotywują

2. Motywacja 3.0 – Teoria Pinka

 • Autonomia, Mistrzostwo, Cel – motywatory współczesne
 • Pokolenia X, Y, Z w odniesieniu do motywatorów współczesnych
 • Narzędziowo – jak rozpoznać intensywność zróżnicowanych potrzeb

3. Przegląd badań i statystyk nad skutecznymi motywatorami w Polsce

 

PROWADZENIE ROZMOWY KORYGUJĄCEJ

 • Działanie psychiki w sytuacji odbierania krytyki.
 • Model oraz zwroty pomocne w prowadzeniu rozmowy korygującej oraz egzekwowaniu wyników.
 • Niestandardowe, kreatywne metody prowadzenia rozmowy korygującej.

 

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W PRACY

 • Psychologia konfliktu, czyli dlaczego dobrzy ludzie wchodzą ze sobą w konflikt?
 • Metody rozwiązywania konfliktu, np. „wspólny wróg” czy „karty na stół”
 • 5 rodzajów konfliktów oraz metody postępowania z nimi, np.:
  • konflikt strukturalny
  • konflikt wartości
  • konflikt zasobów
  • konflikt emocjonalny
  • „cichy konflikt”
 • Stanowiska vs interesy – zastosowane w konflikcie
 • Docenić konflikt, czyli jak wykorzystać konflikt do podniesienia produktywności zespołu

 

DELEGOWANIE ZADAŃ

 • Metafora małp
 • Typowe błędy popełniane podczas delegowania zadań
 • Zasady szybkiego zlecenia zadań
 • Reguły delegowania zadań, np.
  • „Zadanie nie może być karą”
  • „Spraw by komunikacja była jasna - nie zakładaj, że inni myślą tak jak Ty
  • „Zlecenie powinno być krótkie i czytelne – nie powinno zajmować więcej czasu niż wykonanie zadania

 

PROWADZENIE ROZMOWY COACHINGOWEJ

 • Model parafrazy + rozwiązania
 • Prowadzenie rozmowy według modelu OSKAR
 • Dialog Sokratejski
 • Metoda 6 kroków
 • Feedback vs feedforward –  przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej

W roku 2016 Pan Mateusz Majchrzak zaprojektował i przeprowadził cykl szkoleń dla Kierowników Aptek Centrum Zdrowia. Uczestnicy szkolenia docenili obszerną wiedzę prowadzącego na temat zarządzania pracownikami. Zwrócili również uwagę na elastyczne dopasowanie warsztatu do zadawanych przez uczestników pytań. 

Tematyka poruszana na szkoleniu:  - Zarządzanie sytuacyjne   - Motywowanie pracowników      – Chwalenie   - Komunikowanie krytyki   - Rozwiązywanie konfliktów w zespole   - Budowanie autorytetu Kierownika apteki   - Organizacja spotkań z pracownikami   - Delegowanie zadań

Łukasz Szultka
Łukasz SzultkaKoordynator ds. Sieci Aptek

 

Trenerzy dedykowani do projektu:

Mateusz Majchrzak

Właściciel firmy MM SOLUTION SZKOLENIA. Psycholog z wykształcenia i zainteresowania. Studiował psychologię pracy na UAM Poznan oraz na University of New South Wales, Sydney, Australia. Wiedzę trenerską zdobył w szkole trenerów MODERATOR. Wykładał na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobył jako Kierownik w sieci Decathlon oraz  końcu organizator ogólnopolskiego cyklu zawodów sportowych. Od wielu lat Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Autor artykułów dotyczących zarządzania, w między innymi: Charaktery, Personel Plus, Magazyn Poznański Prestiż, Magazyn HR Polska, dlahandlu.pl, Magazyn Lider Biznesu, As Sprzedaży.

Na swoim koncie ma ponad 3000 godzin szkoleń dotyczących zarządzania oraz motywowania pracowników dla korporacji oraz MŚP.

Na szkoleniach dotyczących zarządzania skupia się na:

 • Nieuświadomionych zachowaniach managerów, które obniżają motywację ich pracowników.
 • Skutecznych, potwierdzonych naukowo metodach zwiększania efektywności pracowników.
 • Wyrabianiu skutecznych nawyków w podnoszących motywację pracowników.

Na swoim laptopie ma folder z nietypowymi (aczkolwiek skutecznymi) formami motywowania swoich pracowników przez uczestników szkoleń. Jego szkolenia managerskie są potwierdzone licznymi referencjami.

Przez wiele lat był trenerem sportu – wakeboardu. Jego najlepszy wychowanek był Mistrzem Polski. Dlatego w szkoleniach managerskich czerpie również z psychologii sportu.

 

Karolina Oleksa-Marewska

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Magister psychologii, ukończyła dwie specjalności: psychologię kliniczną oraz psychologię pracy i organizacji. Absolwentka studiów licencjackich z zarządzania, specjalność International Business.

Trener biznesu i kompetencji miękkich - należy do Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Współpracuje z Fundacją Analiz Społecznych Quantum jako ekspert w dziedzinie zarządzania i psychologii. Przeprowadziła ponad 300 godzin szkoleń i warsztatów dla firm oraz instytucji szkolnictwa. Realizowała projekty dla podmiotów takich jak Żabka, Bridgestone, bank PKO SA, Teb Edukacja, a także dla mikro i małych przedsiębiorstw, głównie z branży medycznej. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytetu SWPS w Poznaniu - przeprowadziła ponad 1300 godzin dydaktycznych. Autorka ponad 60 tekstów z tematyki psychologii, zarządzania, motywowania oraz samodoskonalenia.

Prowadzi również indywidualne sesje psychologiczne, w których pomaga jej studium psychoterapii poznawczo-behawioralnej Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii. 

Na szkoleniach skupia się na:

 • Skutecznych narzędziach zarządzania pracownikami dopasowanych do specyfiki ich branży
 • Przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu i stresowi
 • Rozwoju umiejętności menedżerskich, doboru członków zespołu i skutecznego zarządzania zespołem
 • Efektywnej komunikacji, w tym w trudnych sytuacjach z pracownikami
 • Skutecznego rozwiązywania konfliktów i radzeniu sobie z trudnymi emocjami

Interesuje się psychologią poznawczą, łączy neurobiologiczną wiedzę z praktyką biznesową.

 

NASZE PUBLIKACJE O ZARZĄDZANIU

Prawie 40 proc. Polaków nie odcina się od pracy podczas urlopu
Czego manager sprzedaży może nauczyć się od trenerów sportu?
Wypalenie zawodowe pracowników
TOP DEMOTYWATORY SZEFA
Co manager powinien wziąć z psychologii sportu
Szefie, śpij dobrze, czyli czego nie wiecie o śnie
Błędne pierwsze wrażenia w rekrutacji
zobacz wszystkie

W cenie szkolenia:

Analiza potrzeb szkoleniowych
Certyfikaty
Segregatory oraz długopisy
Materiały poszkoleniowe (rekomendowane filmy oraz zalecana literatura do dalszego rozwoju)
Opieka poszkoleniowa (kontakt jeszcze rok po szkoleniu z trenerem prowadzącym szkolenie)
pobierz ofertę

Realizowaliśmy projekty dla*:

 • gopro
 • grzeskowiak
 • monster
 • geox
 • solar
 • afpro
 • jk
 • ekofabryka
 • bystry
 • whisky
 • cropp
 • rose
 • geers
 • lech
 • wszib

*Projekty dla niektórych z w/w firm były realizowane we współpracy z firmami Hoffmann Consulting oraz Hoffmann Doradztwo Szkolenia