Dla kogo szkolenie z zarządzania sobą w czasie z elementami kształtowania postaw asertywnych?

W dobie smartfonów i permanentnego podłączenia do internetu, pracownicy tracą bardzo dużo czasu wykonując wiele bezsensownych czynności. Przeciętny użytkownik facebooka spędza na nim 3 godziny dziennie! W konsekwencji robią dużo mniej niż by mogli. Szkolenie skierowane jest do osób, których umiejętności zarządzania czasem mają wpływ na skuteczność ich działań, osób samodzielnie organizujących sobie własną pracę, które mają poczucie ciągłego braku czasu

 

Korzyści z odbycia szkolenia:

 • Rozpoznanie zachowań, które obniżają efektywność pracy
 • Poznanie technik skupiania się na pracy
 • Poznanie metod wzbudzania motywacji do wydajniejszej pracy
 • Poznanie metod „panowania nas chaosem” w pracy potwierdzonych licznymi badaniami psychologicznymi oraz doświadczeniami uczestników szkoleń
 • Nauczenie się posługiwania się checklistami oraz kalendarzem
 • Wsparcie trenera we wdrażaniu zmian do roku po szkoleniu


Metodologia szkolenia:

Szkolenie ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE prowadzą praktycy – osoby potrafiące dobrze zorganizować swój czas oraz swoją pracę, co potwierdzają ich liczne osiągnięcia zawodowe. Od lat pomagamy pracownikom lepiej zorganizować swoją pracę, dlatego wiemy co jest szczególnie istotne oraz jak zmienić.

Na szkoleniu szczególny nacisk kładziemy na zmianę zachowania, ponieważ wiemy, że to jest najtrudniejsze, …ale też najwartościowsze. Aby to osiągnąć, korzystamy z palety narzędzi psychologicznych oraz materiałów dydaktycznych.

 

Szkolenie otwarte:

Cena za uczestnika: 480zł
Data: 6 grudnia 2019r.
Miejsce: Concordia Design Poznań

W cenie oprócz standardowego pakietu catering wraz z obiadem.

Kształtowanie postaw asertywnych:

 • Zachowania asertywne vs agresja i uleganie – kluczowe różnice
 • Rozpoznawanie manipulacji i gier
 • Błędy niszczące asertywną komunikację, np. „czytanie w myślach” oraz „czarne scenariusze”
 • Język „ja”, czyli psychologia asertywnej komunikacji
 • Wyrażanie własnego zdania w sytuacjach, w których czujemy obawę, w sposób, który będzie budować autorytet i sprzyjać relacjom interpersonalnym
 • Przykładowe techniki:
  • Technika „Małego Księcia” - jak uzyskać odpowiedź, gdy rozmówca wyraża się w niejasny sposób
  • Techniki Jujitsu - gdy rozmówca zarzuca Ci błąd, krytykuje w niekonstruktywny sposób, a Ty chcesz dowiedzieć się, o co konkretnie chodzi
  • Technika Zdartej płyty - gdy rozmówca nie przyjmuje Twoich słów i wywiera presję

Zarządzanie sobą w czasie - moduły:

 • Pożeracze czasu
 • Uzyskiwacze czasu
 • 7 rozpowszechnionych mitów dotyczących produktywności
 • Jak wdrożyć dobry nawyk? Co osłabia naszą siłę woli?
 • Jak wyeliminować zły nawyk?
 • Rola planowania w pracy
 • Technika "Jeżeli nastąpi A, to ja zrobię B" (mentalne kontrastowanie)
 • Nawyki, które podnoszą naszą produktywność
 • Rytuały, które praktykują ludzie sukcesu
 • Psychologia prokrastynacji, czyli dlaczego odkładamy zadania na później i jak to zmienić
 • Diagnoza własnego stylu pracy
 • Mocne i słabe strony swojego stylu zarządzania sobą w czasie
 • Strumień zadań zgodnie z metodologią GDT Davida Allena
 • Metoda Parkinsona
 • Zasada Pareto
 • Prawidłowe wykorzystanie macierza Eisenhowera

Szkolenie ZARZĄDZANIE CZASEM prowadzone przez firmę MM SOLUTION to dawka przydatnych narzędzi w organizowaniu swojej pracy. Dla mnie bardzo interesująca była część o tym jak działa nasz mózg w pracy, czyli co pomaga naszej efektywności, a co ją niszczy. Przydatne na co dzień są ćwiczenia jak ułożyć sobie w głowie jasny plan dnia i tygodnia i go realizować. Okazało się też, że wykonuje niektóre czynności, które obniżają moja efektywność i które nie aż tak trudno wyeliminować…

Polecam wszystkim, którzy uważają, że mają natłok pracy, chcieli by robić jeszcze więcej i czerpać większą przyjemność ze swojej pracy.

Wojciech Maciejewski
Wojciech MaciejewskiGlobal Business Developmnet Manager
Grey Wizzard


Trenerzy dedykowani do projektu:

Mateusz Majchrzak

Właściciel firmy MM SOLUTION SZKOLENIA. Psycholog z wykształcenia i zainteresowania. Studiował psychologię pracy na UAM Poznan oraz na University of New South Wales, Sydney, Australia. Wiedzę trenerską zdobył w szkole trenerów MODERATOR. Wykładał na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobył jako Kierownik w sieci Decathlon oraz  końcu organizator ogólnopolskiego cyklu zawodów sportowych. Od wielu lat Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Autor artykułów dotyczących zarządzania swoją pracą, w między innymi: Charaktery, Personel Plus, Magazyn Poznański Prestiż, Magazyn HR Polska, dlahandlu.pl, Magazyn Lider Biznesu, As Sprzedaży.

Na swoim koncie ma ponad 3000 godzin szkoleń dotyczących zarządzania pracownikami, motywowania oraz zarządzania czasem dla korporacji oraz MŚP.

Na szkoleniach dotyczących zarządzania sobą w czasie skupia się na:

 • Nieuświadomionych pożeraczach czasu, które obniżają efektywność
 • Skutecznych, potwierdzonych naukowo oraz stosowanych przez ludzi sukcesu metodach na zwiększenie wydajności w pracy
 • Wyrabianiu skutecznych nawyków podnoszących wyniki w pracy

Przez wiele lat był trenerem sportu – wakeboardu. Jego najlepszy wychowanek był Mistrzem Polski. Dlatego w szkoleniach czerpie również z psychologii sportu.


Karolina Oleksa-Marewska

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Magister psychologii, ukończyła dwie specjalności: psychologię kliniczną oraz psychologię pracy i organizacji. Absolwentka studiów licencjackich z zarządzania, specjalność International Business.

Trener biznesu i kompetencji miękkich - należy do Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Współpracuje z Fundacją Analiz Społecznych Quantum jako ekspert w dziedzinie zarządzania i psychologii pracy. Przeprowadziła ponad 300 godzin szkoleń i warsztatów dla firm oraz instytucji szkolnictwa. Realizowała projekty dla podmiotów takich jak Żabka, Bridgestone, bank PKO SA, Teb Edukacja, a także dla mikro i małych przedsiębiorstw. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytetu SWPS w Poznaniu - przeprowadziła ponad 1300 godzin dydaktycznych. Autorka ponad 60 tekstów z tematyki psychologii, zarządzania, motywowania oraz samodoskonalenia organizacji pracy.

Prowadzi również indywidualne sesje psychologiczne, w których pomaga jej studium psychoterapii poznawczo-behawioralnej Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii. 

Na szkoleniach skupia się na:

 • Skutecznych narzędziach zarządzania czasem dopasowanych do specyfiki branży uczestników
 • Nowych technologiach pomagających zorganizować pracę
 • Przeciwdziałaniu dystraktorom w pracy
 • Skutecznego radzeniu sobie z „pożarami” w pracy

Interesuje się psychologią poznawczą, łączy neurobiologiczną wiedzę z praktyką biznesową.

 

NASZE ARTYKUŁY NA TEN TEMAT:

Prawie 40 proc. Polaków nie odcina się od pracy podczas urlopu
Mechanizmy psychologiczne działające na nas w supermarketach
Co manager powinien wziąć z psychologii sportu
Szefie, śpij dobrze, czyli czego nie wiecie o śnie
zobacz wszystkie

W cenie szkolenia:

Analiza potrzeb szkoleniowych
Certyfikaty
Segregatory oraz długopisy
Materiały poszkoleniowe (rekomendowane filmy oraz zalecana literatura do dalszego rozwoju)
Opieka poszkoleniowa (kontakt jeszcze rok po szkoleniu z trenerem prowadzącym szkolenie)
pobierz ofertę

Realizowaliśmy projekty dla*:

 • afpro
 • geox
 • wszib
 • geers
 • monster
 • rose
 • ekofabryka
 • lech
 • gopro
 • cropp
 • bystry
 • whisky
 • grzeskowiak
 • jk
 • solar

*Projekty dla niektórych z w/w firm były realizowane we współpracy z firmami Hoffmann Consulting oraz Hoffmann Doradztwo Szkolenia